Cơ sở đảm bảo hoạt động thương mại điện tử VN

0
214
Cơ sở đảm bảo hoạt động thương mại điện tử VN

 

Trước hết là hạ tầng cơ sở công nghệ : TMĐT là hệ quả tất yếu của sự phát triển kỹ thuật số hoá và công nghệ thông tin mà trước hết là kỹ thuật máy tính điện tử. Vì thế, TMĐT thực sự có vai trò và hiệu quả đích thực khi đã có một hạ tầng cơ sở thông tin vững chắc.

Thứ hai, yêu cầu cơ sở nguồn nhân lực : ứng dụng TMĐT làm nảy sinh hai đòi hỏi lớn về nhân lực. Một là,mọi người đều phải quen thuộc và phải có khả năng thành thạo hoạt động trên mạng. Hai là, có một đội ngũ chuyên gia tin học mạnh, thường xuyên bắt kịp các công nghệ thông tin mới, phát triển để phục vụ cho kinh tế số hoá nói chung và TMĐT nói riêng (hiện nay đã ở mức đổi mới hàng tuần), cũng như có khả năng thiết kế các chương trình phần mềm đáp ứng nhu cầu hoạt động của một nền kinh tế số hoá, tránh bị động, lệ thuộc hoàn toàn với nước khác. Vì vậy, TMĐT sẽ dẫn tới sự thay đổi căn bản trong hệ thống giáo dục và đào tạo.

Thứ ba, tạo lập môi trường kinh tế và pháp lý : ở mỗi nước, TMĐT chỉ có thể được tiến hành khi tính pháp lý của nó được thừa nhận, biểu hiện cụ thể bằng sự thừa nhận pháp lý giá trị của các giao dịch điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số hoá, các thanh toán điện tử…Ngoài ra, nó còn đòi hỏi phải có một môi trường kinh tế đã tiêu chuẩn hoá ở mức cao với các khía cạnh của TMĐT được phản ánh đầy đủ trong hệ thống nội luật.

Thứ tư, yêu cầu bảo vệ sở hữu trí tuệ : trong việc truyền gửi các dữ liệu qua mạng nổi lên vấn đè sở hữu chất xám và bản quyền của các thông tin.

­Thứ năm, yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng : bảo vệ người tiêu dùng là yêu cầu ngày càng được đề cao trong hoạt động thương mại. Hơn nữa trong TMĐT, thông tin về hàng hoá đều là thông tin số hoá, nên người mua không có điều kiện “nếm thử” hay “dùng thử” hàng hoá trước khi mua.

Thứ sáu, yêu cầu bảo mật và an toàn : giao dịch thương mại qua TMĐT, trong đó mọi dữ liệu (kể cả chữ ký) đều ở dạng số hoá đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về tính bảo mật, an toàn, tránh mất tiền, lừa gạt, thay đổi thông tin, xâm nhập dữ liệu… Ngoài ra, TMĐT chỉ có thể thực hiện trên thực tế và có hiệu quả khi đã tồn tại một hệ thống thanh toán tài chính ở mức độ phát triển đủ cao, cho phép tiến hành thanh toán tự động. Những tác động văn hoá, xã hội của Internet và vấn đề lệ thuộc công nghệ cũng cần được tính đến khi áp dụng TMĐT.